Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo học bổng: Chương trình InterAsia thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký của hai chương trình học bổng nghiên cứu liên khu vực SSRC

25/07/2016

Chương trình thứ nhất,  học bổng Liên khu vực dành cho Nghiên cứu sinh bậc cơ sở của SSRC: Bối cảnh và liên kết liên châu Á,  hỗ trợ các nghiên cứu sinh bậc cơ sở (lên đến 5 năm trong chương trình Tiến sĩ) trong các dự án liên quan đến nghiên cứu về châu Á với cách tiếp cận về một cấu tạo địa lý và lịch sử liên kết chặt chẽ với nhau trải dài từ Tây Á (bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ) qua Âu Á, Trung Á và Nam Á đến Đông Nam Á và Đông Á, cũng như các dự án khác về mối liên kết ngoài phạm vi này. Đặc biệt khuyến khích các đề cương nghiên cứu về liên kết giữa châu Á và châu Phi.  Học bổng này dành cho tất cả các ngành học liên quan đến nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội và không có yêu cầu công dân hoặc liên kết. Khoảng hai mươi suất học bổng lên đến $ 45,000 sẽ được trao.

Chương trình thứ hai, Học kỳ Mùa Hè toàn cầu SSRC tại Đại học Göttingen, là chương trình học bổng ngắn hạn trong hợp tác với các mạng lưới Nghiên cứu liên khu vực CETREN tại Đại học Göttingen ở Đức, một đối tác Interasia. Thời gian lưu trú 3 tháng vào mùa hè 2017 (từ tháng 4-tháng 7) tại Đại học Göttingen ở Đức dành cho 1 nhóm đối tượng nhỏ là các nhà nghiên cứu đang thực hiện các dự án liên quan đến các nghiên cứu hiện có tại các trường Đại học, và xây dựng dựa trên các chủ đề nghiên cứu CETREN về: Biến động tri thức, truyền thông, Di cư và Chuyển đổi Chính trị và Mạng lưới tôn giáo (không loại trừ các đề xuất về các chủ đề khác).

Học bổng này dành cho tất cả các học giả nghiên cứu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và tại thời điểm nộp đơn cần có bằng tiến sĩ.

 

Thời gian nhận hồ sơ cho hai chương trình này là 19/9/2016 thông tin thêm tìm hiểu tại program site; http://createsend.com/t/y-8337F8CF25FDFEA1.

 

Các tin đã đưa ngày: