Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo Học bổng trao đổi nghiên cứu ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn

28/07/2016

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Anh thông báo mời nộp hồ sơ chương trình trao đổi nghiên cứu ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh, do Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) thực hiện.

 

Mục tiêu:

- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam

- Thiết lập quan hệ hợp tác nghiên cứu lâu dài giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

 

Đối tượng: các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh đã có bằng Tiến sỹ.

Tài trợ: British Academy sẽ tài trợ tối đa 10.000 Bảng Anh cho 1 năm hợp tác nghiên cứu.

Phương thức nộp hồ sơ: Hồ sơ sẽ do nhà khoa học Việt Nam nộp trực tuyến cho British Academy.

Hạn nộp hồ sơ: 14/9/2016

 

Thông tin chi tiết về chương trình được đăng trên website của British Academy.

Xem thêm tệp đính kèm

Các tin đã đưa ngày: