Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo học bổng "Equity Initiative Fellowship" niên khóa 2017-2018

18/08/2016

China Medical Board and Resources of Health Equity thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng  Equity Initiative Fellowship niên khóa 2017-2018.

Thông tin chi tiết về chương trình, điều kiện đăng ký, thời hạn đăng ký và các thông tin liên quan khác vui lòng tham khảo trong file đính kèm và tại website: www.equityinitiative.org

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

ple@cmbfound.org

Dương Hoàng Quyên  qduong@cmbfound.org

Jennifer Ryan  jryan@cmbfound.org

Xem thêm tệp đính kèm

Các tin đã đưa ngày: