Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo về buổi giới thiệu chương trình Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) của chính phủ Nhật Bản

26/08/2016

Để chuẩn bị tuyển sinh cho chương trình Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) do Chính phủ Nhật Bản, Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICE) sẽ có buổi giới thiệu về chương trình tuyển sinh cho các ứng viên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tại buổi giới thiệu, đại diện của chương trình sẽ giới thiệu và trả lời mọi câu hỏi liên quan đến việc đăng ký, sử dụng học bổng.

Thời gian:    14h00-14h30 ngày 29/8/2016 (Thứ Hai).

Địa điểm:     Phòng họp 3E, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần:  -    Cán bộ phụ trách đối ngoại của đơn vị

                          -  Các cán bộ quan tâm đến Học bổng trên

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo và tạo điều kiện để các cán bộ có quan tâm đến tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng này.

Đề nghị khẳng định tham dự với đ/c Hàn Nguyệt Tuyết Nhung qua email hntn4vass@gmail.com hoặc qua điện thoại 04.62730738, Di động 0946284489.

Trân trọng thông báo ./.  

Các tin đã đưa ngày: