Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Mời tham gia viết bài cho Hội thảo về Nghiên cứu Đông Nam Á ở Châu Á (SEASIA) 2017

26/08/2016

Chủ đề: Unity in Diversity: Transgressive Southeast Asia

Thời gian: 16,17/12/2017

Địa điểm: Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan

Thời hạn nộp bài 05/10/2016

Thông tin thêm xin tham khảo tệp đính kèm và tại website của chương trình: 

http://www.seasia2017.arts.chula.ac

 

Các tin đã đưa ngày: