Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Chương trình trao đổi các nhà khoa học giữa VASS và DAAD từ năm 2017

07/09/2016

Theo biên bản ghi nhớ ký năm 1997 giữa Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (VASS), DAAD thông báo “Chương trình trao đổi các nhà khoa học” giữa VASS và DAAD từ năm 2017.

 

Thông tin chi tiết về Chương trình xin tham khảo trong tệp đính kèm.

 

Thời hạn nộp hồ sơ 31/10/2016

 

Liên hệ:

E-Mail: daad@daadvn.org

Website: www.daadvn.org

Các tin đã đưa ngày: