Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Chương trình thực tập nghiên cứu (tối đa 6 tháng) tại Vương quốc Anh do Quỹ NAFOSTED tài trợ

25/10/2016

  Lĩnh vực nghiên cứu: không giới hạn (Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật; Khoa học Xã hội và Nhân văn).

Thông tin chi tiết về phương thức nộp hồ sơ: xin mời xem tại thông báo của NAFOSTED : http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-nhan-ho-so-thuc-tap-nghien-cuu-ngan-han-tai-Anh-theo-chuong-trinh-hop-tac-NAFOSTED-The-UK-Academies-242/

Hạn nộp hồ sơ30/11/2016.

Thông tin liên hệ:
Chị Hoàng Thanh Vân, Chuyên viên Hợp tác quốc tế NAFOSTED
Email: vanht@most.gov.vn; Tel: 04. 36331051

Các tin đã đưa ngày: