Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Buổi giới thiệu về DAAD và các chương trình học bồng của DAAD

25/10/2016

Theo biên bản ghi nhớ ký năm 1997 giữa Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (VASS), DAAD thông báo “Chương trình trao đổi các nhà khoa học” giữa VASS và DAAD từ năm 2017.

Thông tin chi tiết về Chương trình xin tham khảo trong tệp đính kèm.

Thời hạn nộp hồ sơ: tháng 3/2017

E-Mail: daad@daadvn.org

Website: www.daadvn.org

 

Thời gian: 9h ngày 16/11/2016

Địa điểm: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 

Thông tin chi tiết về chương trình tài trợ và buổi giới thiệu xin liên hệ:

Bà Đoàn Thị Thu Hương-Ban Hợp tác quốc tế

ĐT: 62730408 (4417)

Email: huongdoan1907@gmail.com

Các tin đã đưa ngày: