Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Chương trình học bổng nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học Châu Âu

16/11/2016

Trong khuôn khổ Dự án IMPAKT (International Mobility Programme for Academic and Knowledge Transfer – Chương trình giao lưu quốc tế về khoa học và chuyển giao tri thức) kết nối các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học Châu Á và Châu Âu, Ban Hợp tác quốc tế xin gửi các đơn vị thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học châu Âu. Cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng (loại học bổng, trường đại học tiếp nhận, điều kiện đăng ký, thời gian học, cách thức nộp hồ sơ, kinh phí...) xem tại website: http://www.impakt-asia.eu/

Thời gian nhận hồ sơ: hết ngày 02/12/2016.

Thông tin thêm xin liên hệ: đ/c Đoàn Thu Hương, Ban Hợp tác quốc tế: địa chỉ E-mail huongdoan1907@gmail.com; điện thoại 62730408 (máy lẻ: 4417).

Trân trọng thông báo.

Các tin đã đưa ngày: