Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Học bổng Chính phủ Indonesia

26/12/2016

Chính phủ Indonesia dành 15 suất học bổng của Chương trình Darmasiswa tại 59 cơ sở Đào tạo tại Indonesia cho ứng viên Việt Nam, niên khóa 2017-2018

Thời gian: 01 năm

Các ứng viên quan tâm, vui lòng đăng kí và nộp hồ sơ online tại địa chỉ: http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id

Thời hạn đăng ký: 9/12/2016-9/2/2017

Thông tin chi tiết xin tham khảo file đính kèm.

 

Liên hệ:

Ms Chi: 01252836371/ 04 3825 3353 (Ext. 153)

Email: nguyenkimchi94@gmail.com

Các tin đã đưa ngày: