Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Chương trình học bổng thạc sĩ European Master on Wine Tourism Innovation (WINTOUR)

09/01/2017

WINTOUR là chương trình thạc sĩ mới do Đại học Rovira i Virgili (Tây Ban Nha) phối hợp với 2 trường Đại học Porto (Bồ Đào Nha) và Đại học Bordeaux (Cộng hòa Pháp) đào tạo. Đây là chương trình học 2 năm bằng tiếng Anh tại 3 cơ sở đào tạo nêu trên.

Các ứng viên quan tâm có thể xin học bổng cho chương trình bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt, đi lại, bảo hiểm…

Thời hạn xin học bổng cho niên khóa 2017-2019: Ngày 20/2/2017

Thông tin thêm xem tại website:  http://www.wintour-master.eu/news/8/1st-call-for-applications-edition-2017-2019

Mọi thắc mắc liên hệ: master.wintour@urv.cat

Các tin đã đưa ngày: