Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Chương trình trao đổi học giả của Viện Nghiên cứu Hòa bình Jeju (JPI)

22/02/2017

Chương trình tạo cơ hội cho việc nghiên cứu và thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, hợp tác khu vực Đông Á cũng như tham dự  các hoạt động nghiên cứu của JPI.

Thời gian: tối đa 06 tháng

Tài trợ bao gồm: văn phòng làm việc, máy tính, thư viện, trợ cấp ăn ở, thù lao khi tham gia các hoạt động nghiên cứu của JPI, vé máy bay 2 chiều.

Hồ sơ nộp online tại: jsko@jpi.or.kr

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tệp đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: