Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand ASIAN 2017

06/03/2017

Đây là chương trình học bổng của Chình phủ New Zealand đối với các bậc học sau đại học, dành cho ứng viên đến từ các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Các chương trình đào tạo:

         - Chứng chỉ sau đại học: 06 tháng

         - Bằng sau đại học: 1 năm

         - Thạc sĩ: 1-2 năm

         - Tiến sĩ: tối đa 3.5 năm

Các ngành đào tạo ưu tiên:

        - Phát triển nông nghiệp

       - Năng lượng tái tạo

       - Quản trị rủi ro

       - Quản trị công

       - Phát triển khu vực tư nhân

Hạn nhận hồ sơ: 16/2-30/3/2017

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại Website: https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/

Liên hệ:

Điều phối viên Chương trình Phát triển
Đại sứ quán New Zealand
Địa chỉ: Lầu 5, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội 
Điện thoại: (04) 3824 1481

Các tin đã đưa ngày: