Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Học bổng du học - Australia

07/03/2017

HỌC BỔNG DU HỌC – AUSTRALIA

1.      HỌC BỔNG STUDYNT 2017

Thời hạn đăng ký: Hạn chót ứng tuyển cho học bổng của học kỳ II năm 2017 là ngày 1 tháng 5 theo giờ Australia năm 2017. 

Các đơn ứng cử vào các trường Đại học khác trong khu vực được tiếp nhận vào bất kì thời gian nào trong năm.

Loại học bổng: Đại học và sau đại học

Dành cho sinh viên Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal, Phi-lip-pin, Đông Ti-mo và Việt Nam.

Mức học bổng: Học bổng bao gồm

Học phí trị giá 10.000USD

Khóa học tiếng Anh trị giá 5.000USD

Giáo dục và đào tạo nghề trị giá 7.500USD

Học phí cao học trị giá 12.000USD và hỗ trợ chi trả học phí một học kỳ hoặc một năm cho sinh viên

Ngành học: Tất cả các ngành học được giảng dạy tại các trường thuộc khu vực này

Điều kiện apply: Các ứng viên cần hoàn thành mẫu đơn đăng ký Study in Australia’s Northern Territory và đính kèm đơn này cùng với các văn bản được yêu cầu khi đăng ký khóa học tại các trường thuộc khu vực phía Bắc nước Úc.

Thông tin chi tiết: http: //www.studynt.nt.gov.au/study/scholarships/australias-northern-territory-scholarships

 

2.      HỌC BỔNG TOÀN PHẦN SAU ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC SOUTH AUSTRALIA, 2017 

Thời hạn đăng ký: 30/8/2017

Loại học bổng: Sau đại học, Thạc sĩ

Mức học bổng: Ít nhất $26,288 mỗi năm (trong thời gian 3 năm )

Học bổng bao gồm:

-Tiền học phí

- Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế

- Chi phí sinh hoạt ( không bao gồm các chi phí đi lại phát sinh )

Ngành học: Các ngành được giảng dạy tại trường Đại học South Australia (Education, Arts and Social Sciences )

Điều kiện apply: Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế có bằng cấp đại học

Thông tin chi tiết:

http: //www.unisa.edu.au/Research/Research-degrees/Scholarships/University-wide-scholarships-for-international-applicants/

Đơn xin học bổng online: http: //www.unisa.edu.au/Research/Research-degrees/How-to-apply/

 

3.     HỌC BỔNG THẠC SĨ CHÍNH PHỦ AUSTRALIA 2017

Thời hạn đăng ký: 31/3/2017

Loại học bổng: Thạc sĩ

Mức học bổng: Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu cần thiết cho người học hoàn thành chương trình học tập do trường đại học Australia yêu cầu, bao gồm cả thời gian học chuẩn bị (trước khi vào khóa học chính thức) nếu có.

Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:

- Vé máy bay khứ hồi

- Trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang

- Toàn bộ tiền học phí

- Hỗ trợ sinh hoạt phí

- Chương trình học chuẩn bị

- Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học

- Hỗ trợ học tập bổ sung

- Trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học).

Ngành học: Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2018 liên quan đến những mảng sau:

- Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, thương mại quốc tế, chính sách công)

- Giao thông (quản lý và tài chính dự án, kỹ thuật giao thông vận tải, quy hoạch giao thông đô thị)

- Nước và Vệ sinh (quản lý nước, thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước)

- Giáo dục (quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng)

- Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)

- Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)

- Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)

- Khuyết tật

- Biến đổi khí hậu (lĩnh vực xuyên suốt)

Các ngành học khác được xét dựa trên thành tích cá nhân.

Nơi học: Các trường đại học, học viện tại Australia

Điều kiện apply: Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành cho bậc học Thạc sĩ nhập học năm 2018. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link sau: http: //dfat.gov.au

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình:

- Phải có bằng đại học chính quy

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn)

- Không xin học lấy bằng Thạc sĩ thứ hai

Các yêu cầu cụ thể: www.australiaawardsvietnam.org

Thông tin chi tiết: Để biết thêm thông tin về Chương  trình Học bổng Chính phủ Australia, xin mời  truy cập trang: http: //dfat.gov.au

Để  tìm hiểu các vấn đề về thị thực và các quyền lợi và điều kiện của Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, xin tham khảo cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải về tại: http: //dfat.gov.au

Để có thêm thông tin chung về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia và việc học tập tại Australia, xin mời truy cập các trang sau:

www.australiaawards.gov.au

www.dfat.gov.au

www.studyinaustralia.gov.au

Liên hệ:

Cơ quan: Chương trình Phát triển Nhân lực Việt Nam-Australia

Địa chỉ: Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3939 3991/2

Fax: (04) 3934 6782

Email: info@australiaawardsvietnam.org

Website: www.australiaawardsvietnam.org

 

4.      MASTER OF SOCIAL RESEARCH SPECIALISATION IN SOCIAL SCIENCES OF THE INTERNET – AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

Thời hạn đăng ký: 20/2/2017 - 24/7/2017

Loại học bổng: Thạc sĩ ( 2 năm )

Mức học bổng: Học bổng toàn phần

A$34,944.00 (606,978,514 đ) một năm

Ngành học: Social Sciences

Nơi học: ANU College of Arts and Social Sciences

Australian National University

Australian Capital Territory,

0200, CANBERRA, Australia

Điều kiện apply và thông tin chi tiết:

http: //www.hotcourses.vn/study/course/australia/master-of-social-research-specialisation-social-science-of-internet/56453730/program.html?schol=Y

 

5.      HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ - THE UNIVERSITY OF ADELAIDE

Thời hạn đăng ký: 30/4/2017 cho học kì II

Loại học bổng:

Thạc sĩ ( 2 năm )

- Nghiên cứu tiến sĩ ( 3 năm )

Mức học bổng: Học bổng bao gồm học phí khóa học, trợ cấp ăn ở hằng năm ($26,288 năm 2016), và  bảo hiểm y tế cho sinh viên nước ngoài ( nếu sinh viên có visa 500)

Học bổng được trao trong vòng hai năm cho chương trình văn bằng Thạc sĩ và ba năm cho chương trình nghiên cứu tiến sĩ (gia hạn chỉ dành cho chương trình tiến sĩ)

Ngành học: Bất kì văn bằng Thạc sĩ Nghiên cứu hoặc Tiến sĩ nghiên cứu nào có chương trình giảng dạy tại trường

Điều kiện apply: Để đủ điều kiện ứng tuyển, ứng viên được yêu cầu đã hoàn thành ít nhất tương đương mức Cử nhân Danh dự Hạng Nhất của Úc (đây là một văn bằng 4 năm với một dự án nghiên cứu lớn vào năm cuối). Tất cả những chương trình học đủ tiêu chuẩn phải được hoàn thành.Học bổng sẽ được trao dựa trên thành tích học tập và tiềm năng nghiên cứu.Thành tích ngoại khóa sẽ không được xem xét.

Ứng viên quốc tế không được đang sở hữu bằng nghiên cứu cấp bởi Đại học Adelaide (tương đương với bằng Tiến sĩ Nghiên cứu Úc) hoặc, nếu đang theo học một văn bằng Thạc sĩ Nghiên cứu, bằng đó không được cấp bởi Đại học Adelaide (tương đương hoặc cao hơn Văn bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Úc).

Ứng viên quốc tế chưa cung cấp các chứng chỉ tiếng anh trước ngày đóng học bổng, hoặc ứng viên chưa hoàn thành chương trình tiếng anh đầu vào để đáp ứng yêu cầu của chương trình học, đều không đủ điều kiện.

Ứng viên được yêu cầu ghi danh vào Đại học Adelaide như “sinh viên quốc tế” và phải duy trì tình trạng “sinh viên quốc tế” trong suốt khoảng thời gian tuyển sinh tại trường. Cư dân, Công dân Úc và công dân New Zealand đều không thỏa mãn điều kiện.

Thông tin chi tiết: Xem trang web chính thức để xem toàn bộ tiêu chí xét học bổng: https: //www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/adelaide-scholarship-international/

 

6.      HỌC BỔNG QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU SAU ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ AUSTRALIA KHÓA 2017-2018 – AUSTRALIA INTERNATIONAL POSTGRADUATE RESEARCH SCHOLARSHIPS ( IPRS )

Thời hạn đăng ký: Chưa có deadline cụ thể (khoảng tháng 4 đến tháng 10 hàng năm)

Loại học bổng:

Thạc sĩ nghiên cứu (2 năm )

- Tiến sĩ (3 năm)

Khoảng 330 suất/năm

Mức học bổng: Học bổng bao gồm học phí và bảo hiểm y tế

Ngành học: Tất cả các chuyên ngành hiện có tại các trường Đại học thuộc chương trình (danh sách trong phần thông tin chi tiết )

Điều kiện apply: Thí sinh nộp hồ sơ và liên lạc trực tiếp đến văn phòng trường có nguyện vọng học để được hướng dẫn quy trình, thủ tục apply xét học bổng chính phủ và các deadline quan trọng. Các trường sẽ có deadline khác nhau, trong khoảng tháng 4 đến tháng 10 hàng năm

Thông tin chi tiết:

http: //education.gov.au/international-postgraduate-research-scholarships

 

7.      HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO QUỐC TẾ - MONASH UNIVERSITY

Thời hạn đăng ký: 15/3/2017; 15/4/2017;  15/5/2017

Loại học bổng: Cử nhân và thạc sĩ (4 suất)

Mức học bổng: 100% học phí (không bao gồm bảo hiểm y tế, chi phí đi lại và sinh hoạt)

Ngành học: Mọi chương trình học và nghiên cứu tại Đại học Monash (trừ bằng Cử nhân và bằng tiến sĩ Y học, bằng MBA) và chương trình Monash Pathway

Các ngành học tại trường gồm:

- Art, design and artchitecture

- Art, social sciences and humanities

- Business

- Education

- Engineering

- Science

- Information technology

- Law

- Medicines, nursing and health sciences

- Pharmacy & pharmaceutical sciences

Điều kiện apply và thông tin chi tiết: Xem tại https: //www.study.monash/fees-scholarships/scholarships/find/international-student-scholarships/international-leadership-5571Z

Việc cấp học bổng sẽ dựa trên thành tích học thuật và dựa trên bài luận xin học bổng (500 từ) cùng với tiềm năng trở thành đại sứ của Monash University

 

8.      HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ ENDEAVOUR

Thời hạn đăng ký: Cổng đăng ký cho chương trình học bổng năm học 2018 sẽ được mở vào tháng 4 năm 2017. Hạn cuối đăng ký cho chương trình học bổng sẽ vào ngày 30 tháng 6 hàng năm.

Loại học bổng:

Category

Lever

Duration

Tuition ( up to )

Total Category Value $AUD

Endeavour Postgraduate Scholarship

Australian Masters or PhD

Up to 2 years for a Masters

Up to 4 years for a PhD

$15,000

per semester

Up to $272,500 (PhD)

$140,500 (Masters)

Endeavour Research Fellowship(Including Australia Cheung Kong and Australia India Education Council)

Short-term research towards an overseas Masters, PhD  or postdoctoral research

4-6 months

n/a

Up to $24,500

 

Mức học bổng:

Trợ cấp đi lại: $3,000 (có thể nhận $4,500 trong trường hợp đặc biệt)

Trợ cấp cố định (Establishment allowance): $2,000 (fellowships) hoặc $4,000 (scholarships)

Trợ cấp hàng tháng (Monthly stipend): $3,000 (trả tối đa đến hết kì theo tỉ lệ)

Bảo hiểm sức khỏe cho cả giai đoạn (OSHC cho các sinh viên quốc tế)

Bảo hiểm đi lại (không bảo hiểm đi lại cho sinh viên quốc tế trong thời gian chương trình)

Sinh viên nhận học bổng Endeavour cũng sẽ nhận trợ cấp học phí trả đủ cho thời gian học tập/nghiên cứu dựa trên tỉ lệ (on pro-rata basis). Tiền học phí bao gồm dịch vụ sinh viên và các chi phí sinh hoạt khác (amenities fees)

Ngành học: Bất kì ngành học, nghiên cứu nào tại các trường đại học, học viện tại Australia

Điều kiện apply và thông tin chi tiết:

https: //internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx

 

9.      HỌC BỔNG WESTERN SIDNEY UNIVERSITY

9.1  DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHD) IN SOCIAL SCIENCES

Ngày bắt đầu: 17/7/2017

Loại học bổng: Tiến sĩ (3 năm )

Mức học bổng: A$22,960.00 (402,259,200 đ) 1 năm

Ngành học: Khoa học xã hội

Điều kiện apply và thông tin chi tiết:

http: //www.hotcourses.vn/study/course/australia/doctor-of-philosophy-phd-social-science/56599212/program.html?schol=Y

9.2  HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU SAU ĐẠI HỌC – SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES AND PSYCHOLOGY

Thời hạn đăng ký: Học bổng tiếp nhận đơn đăng ký cho tới khi có thông báo về việc đóng cổng đăng ký

Loại học bổng: Thạc sĩ ( 2 năm )

Mức học bổng: 20% mức học phí đối với sinh viên có điểm GPA đại học 4.5 (thang 7)

                             30% mức học phí đối với sinh viên có điểm GPA đại học 5 (thang 7)

Ngành học: Khoa học xã hội

Điều kiện apply:

http: //www.hotcourses.vn/study/course/australia/master-of-research-humanities-arts-and-social-science/56000482/program.html?schol=Y

Thông tin chi tiết:

https: //www.westernsydney.edu.au/international/home/apply/admissions/scholarships/school_of_social_sciences_and_psychology_postgraduate_international_scholarship

9.3  HỌC BỔNG THẠC SĨ

Ngày bắt đầu: 17/7/2017

Loại học bổng: Thạc sĩ ( 2 năm )

Mức học bổng: A$22,000.00 (385,440,000 đ) một năm

Ngành học: Khoa học xã hội

Điều kiện apply: Yêu cầu về ngoại ngữ TOEFL 600 điểm, đạt ít nhất 5.0 trong phần thi viết

Thông tin chi tiết:

http: //www.hotcourses.vn/study/course/australia/master-of-social-science/56177542/program.html?schol=Y

 

 

Các tin đã đưa ngày: