Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ

Thông báo: Chương trình học bổng toàn phần Hà Lan

20/06/2017

Chương trình học bổng toàn phần Hà Lan chi trả toàn bộ học phí, vé máy bay, ăn ở và Bảo hiểm do Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ và tổ chức EP-Nuffic quản lý.
 
- Các chương trình đào tạo:
 •   +Khóa học ngắn hạn 2-5 tuần
 •   +Thạc sĩ
 •   +Tiến sĩ
 •   +Các khóa TMT (Tailor-made Training)
- Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo trong file đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày: