Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Mời tham dự Chương trình đào tạo trực tuyến về chính sách môi trường 2017

05/09/2017

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp với Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI) tổ chức“Chương trình đào tạo trực tuyến về chính sách môi trường 2017” (VEPEP-2017). Chương trình gồm 3 khóa học về các nội dung: 1) Chính sách quản lý môi trường, 2) Quản lý nước thải tại đô thị và khu công nghiệp, 3) Quản lý nước sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn.
Thông tin về chương trình đăng tại: http://engedu.kei.re.kr/
Đăng ký tham dự: từ ngày 1/9/2017 cho đến hết thời gian học, tại website: http://engedu.kei.re.kr/member/join.do
Thời gian học: từ ngày 18/9/2017 đến 20/10/2017, tại website  http://engedu.kei.re.kr/member/login_form.do
Để giải đáp thông tin và hỗ trợ, xin liên hệ cô Vũ Thị Vân Anh, ĐT: 0979703412; cô Đoàn Thị Thu Hương, ĐT: 01699066170; hoặc email: vepep2017@gmail.com.
Các học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo các khóa học đã hoàn thành trong thời hạn chương trình.
Hướng dẫn chi tiết có tại link: https://goo.gl/N8QR28 và file đính kèm.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: