Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) của Ấn Độ niên học 2018-2019

16/05/2018

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng thông báo Chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) của Ấn Độ niên học 2018-2019

Chương trình ITEC bao gồm các khóa đào tạo ngắn và dài hạn, trong đó có các khóa tiếng Anh, tin học, quản lý, đại học và sau đại học... Thông tin chi tiết về chương trình và hồ sơ đăng ký xin tham khảo tại các trang web http://indembassy.com.vn/index.php https://www.itecgoi.in

Quy trình đăng ký tham dự Chương trình học bổng ITEC:

· Ứng viên tìm kiếm khóa học phù hợp và hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến tại đường dẫn https://www.itecgoi.in/stream_list.php

·       Gửi bộ Hồ sơ dự tuyển về Ban Hợp tác quốc tế trước ngày khóa học bắt đầu ít nhất 3 tháng (theo hướng dẫn kèm theo)

 

 

Các tin đã đưa ngày: