Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Chương trình học bổng Harvard – Yenching niên khóa 2019-2020

16/05/2018

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng thông báo Chương trình học bổng Harvard – Yenching niên khóa 2019-2020

Học bổng gồm 2 loại, dành cho các đối tượng là học giả (Visiting Scholarship: 4 suấtvà học bổng Tiến sĩ (Joint Doctoral Scholarship: 2 suất).

Thời hạn nộp đơn xin dự tuyển các Chương trình học bổng trên như sau:

-   Học bổng dành cho học giả: 30/09/2018

-     Học bổng Tiến sĩ: Chương trình giữa Harvard-Yenching và Đại học Quốc gia Singapore (HYI-NUS) - 01/11/2018;

Chương trình giữa Harvard-Yenching và Đại học Hồng Kông (HKU-HYI) – 01/12/2018

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại http://www.harvard-yenching.org

Đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký Chương trình học bổng Harvard-Yenching tới Ban Hợp tác quốc tế trước ngày 23/6/2018.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: