Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Mời tham gia dự án hỗ trợ các sáng kiến của các trường đại học/tổ chức nghiên cứu nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19

16/04/2020

Kính gửi cán bộ đối ngoại các đơn vị,

Ban HTQT xin gửi tới các đơn vị Thông báo mời tham gia dự án hỗ trợ các sáng kiến của các trường đại học/tổ chức nghiên cứu nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19, được mở trên trang Web của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF):  https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/

AUF dành ngân sách đặc biệt 500.000 € cho chương trình hỗ trợ này. Các dự án được chọn sẽ chia thành 2 loại:

-Dự án loại A (các dự án có hiệu quả về mặt công nghệ, kinh tế, xã hội trong ngắn hạn):

A1 : được hỗ trợ dưới 10.000 €

A2 : được hỗ trợ từ 10.000 euro đến 20.000 €

-Dự án loại B (dự án có tính sáng tạo, với quy mô liên khu vực hoặc quốc tế): được hỗ trợ 50.000 €

Hạn chót nộp hồ sơ là Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020.

Để biết thêm thông tin, truy cập thông báo tại : https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/

Bản PDF bằng tiếng Pháp tại : https://www.auf.org/wp-content/uploads/2020/04/AUF_AAP-COVID-19_DER-1.pdf

Bản PDF bằng tiếng Anh tại : https://www.auf.org/wp-content/uploads/2020/04/AUF_AAP-COVID-19_EN.pdf

Để gửi dự án, truy cập đường link : https://formulaires.auf.org/

Nếu đơn vị/nhà nghiên cứu có thể apply dự án này, xin thông tin trước cho Ban HTQT để Ban thông báo cho AUF.

Ngoài ra, thư viện số BNEUF của AUF cũng là một công cụ hưu ích giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận các tài nguyên miễn phí được chia sẻ rộng rãi trong thời gian mà giăn cách xã hội đang bắt buộc với nhiều nước trên thế giới. AUF gửi list các trang nguồn miễn phí có thể tìm thấy trên BNEUF (file kèm theo).

Ban HTQT xin thông tin tới các đơn vị để đơn vị/nhà nghiên cứu quan tâm nghiên cứu tham gia.

 

Trân trọng,

 

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 

Các tin đã đưa ngày: