Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Chương trình học bổng của Trường Quản lý và Chính sách Công thuộc Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI)

16/05/2016

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội gửi thông báo đến Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về Chương trình học bổng của Trường Quản lý và Chính sách Công thuộc Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) năm học 2016. Đây là các cơ hội học bổng toàn phần và từng phần cho bậc học Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách Công (MPP) và Chính sách Phát triển (MDP).

Hạn nhận hồ sơ cho niên học 2016: 25/05/2016.

Để biết thêm   thông tin chi tiết, xin tham khảo đường link https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/content/international/notice?contentId=23920#top  hoặc điện thoại Mr. Shin Chul-hee +82-44-550-1281 hoặc gửi câu hỏi qua email tới internationaladmissions@kdis.ac.kr.

Các tin đã đưa ngày: