Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Chương trình học bổng Thạc sĩ Đại học Mahidol

19/10/2018

Chương trình học bổng Thạc sĩ Đại học Mahidol

Học bổng Thạc sỹ nghiên cứu ASEAN về Phát triển bền vững của Đại học Mahidol
 
Kỳ nhập học: Tháng 1/2019
Loại học bổng: Một phần hoặc toàn phần
Thời gian đăng ký: 10/10-15/11/2018
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm
 
Các tin đã đưa ngày: