Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Học bổng Hubert Humphrey niên khóa 2020-2021

15/05/2019

Học bổng Hubert Humphrey niên khóa 2020-2021

Học bổng Hubert Humphrey niên khóa 2020-2021

Ðây là chương trình học tập, nghiên cứu trong một năm, không cấp bằng, dành cho những cán bộ trẻ, cấp trung, có triển vọng thăng tiến trong nghề và có nguyện vọng phục vụ vì lợi ích công cộng. Người trúng tuyển sẽ theo học một năm tại một trong những trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ, trong đó có thực tập chuyên môn, đi thực tế, tham gia hội nghị và hội thảo về lĩnh vực liên quan.

Các lĩnh vực chuyên môn Học bổng Hubert Humphrey 2020-2021 tìm kiếm ứng viên thuộc các lĩnh vực sau:

1. Phát triển bền vững

2. Xây dựng thể chế dân chủ

3. Giáo dục

4. Y tế công cộng

Chi tiết thông tin xin xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày: