Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Học bổng Hà Lan 2020 - Đại học Khoa học Ứng dụng Hague

13/08/2019

Học bổng Hà Lan 2020 -  Đại học Khoa học Ứng dụng Hague
Học bổng Nuffic tại Học viện The Hague cho các khóa học ngắn hạn bắt đầu từ tháng 2/2020. Đây là học bổng toàn phần, do Bộ Ngoại giao Hà Lan cấp, sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho khóa học tại Học viện The Hague, bao gồm học phí, vé máy bay hai chiều, phí bảo hiểm, sinh hoạt phí cho người nhận được Học bổng này
Deadline : 8/10/2019
Các tin đã đưa ngày: