Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Tham dự khóa nâng cao kỹ năng viết bài tạp chí quốc tế

21/10/2019

Thông báo: Tham dự khóa nâng cao kỹ năng viết bài tạp chí quốc tế

Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học xã hội Hoa Kỳ (SSRC), hai bên sẽ phối tổ chức khóa học dành cho các nghiên cứu viên trẻ nhằm nâng cao kỹ năng viết bài nghiên cứu bằng tiếng Anh để công bố trên các tạp chí quốc tế. Khóa học nằm trong chuỗi hoạt động tại châu Á của Sáng kiến Học giả Toàn cầu do Quỹ Henry Luce tài trợ.

Thời gian tổ chức khóa học: Từ ngày 1 – 6/3/2020

Địa điểm: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Đối tượng: Nghiên cứu viên, Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

Chi tiết xin xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày: