Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • gs nguyen quang thuan va dai su
  • 6.2 tin tuc hop tac quoc te

Lễ khởi công Dự án đầu tư “Xây dựng Trung tâm thư viện tư liệu và Nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào”

18/09/2012

Vừa qua, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư “Xây dựng Trung tâm thư viện tư liệu và Nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào tại thủ đô Viên Chăn, Lào.

 

Tham dự lễ khởi công, có sự tham gia của đại diện Ban lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào. Ngoài ra còn có các vị đại biểu đại diện các cơ quan, địa phương của hai nước Việt Nam và Lào.

Thay mặt Chính phủ và Viện Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã phát biểu khai mạc Lễ Khởi công Dự án.

Xuất phát từ các yêu cầu cấp thiết, trên cơ sở xem xét thực trạng về cơ sở vật chất hiện tại và mục tiêu phát triển của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào trong tương lai sẽ trở thành Trung tâm quốc gia hàng đầu nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, cung cấp những luận cứ khoa học giúp Đảng và Chính phủ Lào có cơ sở hoạch định đường lối chính sách; Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã cho phép đầu tư Dự án “Xây dựng Trung tâm thư viện tư liệu và Nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào”- giai đoạn 2013-2015 (Trung tâm thư viện tư liệu và khối nhà làm việc Trung ương) trong Hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật  giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2012. Chính phủ hai nước cũng đã giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào phối hợp, triển khai các thủ tục pháp lý để Dự án có thể khởi công xây dựng trong năm 2012.

Dự án hoàn thành sẽ  đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào. Cơ sở vật chất này cũng là tiền đề góp phần cho công tác nghiên cứu và phục vụ việc nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt. Hy vọng đây sẽ là khởi nguồn cho các thành công tiếp theo của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, xứng đáng là cái nôi nghiên cứu và đào tạo cán bộ về khoa học xã hội và nhân văn của cả nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, đưa nước CHDCND Lào ngày một phát triển và hội nhập.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam xác định đây là dự án có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng chiến lược trong chương trình hợp tác giữa hai Viện trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. Sự kiện khởi công Dự án “Xây dựng Trung tâm thư viện tư liệu và Nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào”- giai đoạn 2013-2015 là một trong các hoạt động hợp tác trọng tâm của Viện Khoa học xã hội hai nước Việt Nam và Lào, góp phần chào mừng “Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, kỷ niệm 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977  - 18/7/2012) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2012). Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào trong chỉ đạo, điều hành dự án, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chính phủ hai nước đã giao.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng giao nhiệm vụ cho các cán bộ được phân công công tác tổ chức thực hiện và quản lý Dự án thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cán bộ được phân công của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào để cùng quản lý Dự án đảm bảo xây dựng đạt chất lượng tốt, hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch và thi công an toàn lao động.

Nhân dịp này, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ hai nước, của các bộ ngành, của Phân ban hợp tác Việt - Lào và Lào -Việt đã góp phần quan trọng cho Dự án được khởi công ngày hôm nay. Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào cũng mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các Bộ ngành, từ Phân ban của hai nước để Dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

Các tin đã đưa ngày: