Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • gs nguyen quang thuan va dai su
  • 6.2 tin tuc hop tac quoc te

Ban Hợp tác Quốc tế và Ban Quản lý khoa học tiếp Đoàn Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào (LASS)

15/01/2014

Ngày 13/01/2014, Đoàn cán bộ cấp cao của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào (LASS) do PGS.TS. Thongsalith Mangnomek, Chủ tịch LASS, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Hợp tác Quốc tế và Ban Quản lý khoa học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Lãnh đạo hai Ban và Đoàn LASS đã trao đổi ý kiến về tình hình hợp tác khoa học giữa hai cơ quan, thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm xung quanh các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của hai bên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các đề tài khoa học cấp Nhà nước mà LASS được giao nghiên cứu trong năm 2014-2015, nhằm xây dựng Kế hoạch hợp tác năm 2014 giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, trình Lãnh đạo hai cơ quan phê duyệt. Hai bên cũng thảo luận về ý tưởng xúc tiến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu giữa các cán bộ nghiên cứu trẻ của hai Viện./.

 

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: