Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • gs nguyen quang thuan va dai su
  • 6.2 tin tuc hop tac quoc te

Tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào

12/09/2022

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào (NAPPA), nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cử đoàn 02 chuyên gia gồm PGS. TS. Lê Thanh Sang và ThS. Nguyễn Thị Minh Châu thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, tiến hành Chương trình tập huấn về Phương pháp nghiên cứu khoa học và chia sẻ các kinh nghiệm tư vấn chính sách, công bố quốc tế, từ ngày 05/9 – 09/9/2022 tại Trụ sở NAPPA, Lào.

Đồng chí Phu-vông Ùn-khăm-sẻn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào tiếp đoàn.

Khóa tập huấn đã thu hút sự tham dự của 26 học viên là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên chủ chốt của NAPPA và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong khóa tập huấn này, các học viên Lào không chỉ tiếp thu kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu, quy trình và kỹ thuật phân tích định lượng và định tính, kỹ thuật cung cấp thông tin khoa học phục vụ hoạch định chính sách, và kinh nghiệm viết bài báo khoa học quốc tế, mà còn được tạo điều kiện tham gia thực hành, vận dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính vào các chủ đề đang quan tâm và nghiên cứu.

Lãnh đạo NAPPA và các học viên đánh giá cao kết quả khóa học, khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác với VASS tổ chức các lớp tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn chính sách trong thời gian tới. Cụ thể, các học viên nhấn mạnh sự cần thiết: (1) tiếp tục mở rộng các khóa tập huấn đối với các chủ đề khác trong phương pháp nghiên cứu khoa học và xây dựng báo cáo chính sách; (2) phối hợp xây dựng các đề xuất nghiên cứu giữa VASS và NAPPA về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và chất lượng nghiên cứu của mỗi bên. Thành công của khóa học đã góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa VASS và NAPPA nói riêng và giữa các nhà khoa học Việt Nam và Lào chung một cách thiết thực, hiệu quả.

Trong chuyến công tác tại huấn tại Lào, đoàn đã được Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào tiếp thân mật.

Chụp hình lưu niệm giữa đoàn nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ và Lãnh  đạo các cấp của Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào

Lễ trao chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Một số hình ảnh khóa tập huấn:

PGS.TS. Lê Thanh Sang giới thiệu Phương pháp nghiên cứu định lượng

ThS. Nguyễn Thị Minh Châu giới thiệu về Phương pháp nghiên cứu định tính

Làm việc nhóm: lựa chọn chủ đề nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ thu thập thông tin sơ cấp bằng phương pháp khảo sát định lượng và định tính.

Học viên thực tập khảo sát bản hỏi định lượng thu thập thông tin.

Thực tập Phỏng vấn sâu

Thực tập Thảo luận nhóm

PV. (Nguồn HTQT)

Các tin đã đưa ngày: