Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2024 (10/04/2024)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 năm 2024 vừa được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 sẽ tạo điều kiện sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả hơn để ngành nông nghiệp ngày càng phát triển, nông dân ngày càng giàu có và bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, sẽ tác động tích cực đến cả nền kinh tế và thị trường bất động sản trong quá trình đô thị hóa và phát triển các khu dân cư nông thôn.

Thư mời viết bài hội thảo khoa học thường niên về nghiên cứu con người “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI” (25/03/2024)

Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo khoa học thường niên về nghiên cứu con người năm 2024 với chủ đề “Nâng cao chất lượng cuộc sống vì mục tiêu phát triển con người”. Đây cũng là một hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Nghiên cứu Con người (20/9/1999 - 20/9/2024).
Các tin đã đưa ngày: