Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thư mời viết bài hội thảo khoa học thường niên về nghiên cứu con người “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI” (25/03/2024)

Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo khoa học thường niên về nghiên cứu con người năm 2024 với chủ đề “Nâng cao chất lượng cuộc sống vì mục tiêu phát triển con người”. Đây cũng là một hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Nghiên cứu Con người (20/9/1999 - 20/9/2024).

Góp ý Đề cương và Kế hoạch xây dựng dự thảo “Đề án tăng cường năng lực, xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới” (27/02/2024)

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiều ngày 26/02/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm- VASS) tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng “Đề án tăng cường năng lực, xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới” (Đề án) và góp ý cho Đề cương và Kế hoạch xây dựng dự thảo Đề án. Cuộc họp do TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì.

Nét đẹp trong văn hóa Tết cổ truyền của Dân tộc Việt Nam (04/02/2024)

Từ bao đời nay, Tết Nguyên đán – Tết cổ truyền của Dân tộc có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, mang theo những giá trị, triết lý nhân văn cao đẹp mà ông cha ta đã sáng tạo, vun đắp, gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ, và luôn có một giá trị truyền thống tinh thần rất lớn đối với mỗi người dân Việt Nam. Giá trị đó ẩn sâu trong đời sống tâm hồn của mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: