Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội (04/06/2012)

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước "Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do TS. Lê Đình Tiến, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu.

Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII. (05/03/2012)

Chiều ngày 1 tháng 3 năm 2012, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam là đại diện với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII do TSKH. Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội là đại diện.

“Sự biến đổi của văn hoá tộc người Thái ở Tây Bắc trong thời kì đổi mới” (20/11/2008)

Ngày 8 tháng 10 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cho Viện Nghiên cứu Văn hoá.

“Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam” (19/11/2008)

Đề tài cấp bộ “Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam” do GS.TS. Phạm Xuân Nam làm chủ nhiệm, Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 3 tháng 7 năm 2007.

Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam thăm và làm việc tại CHDCND Lào (05/11/2008)

Từ ngày 26 -27/6/2007, Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam do GS.TS Đỗ Hoài Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại CHDCND Lào, theo lời mời của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào Xỉ Lửa Bun-Khăm.
Các tin đã đưa ngày: