Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ nghiên cứu đợt 2 năm 2018 (lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và phát triển bền vững)

27/10/2017

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng thông báo tuyển chọn nhiệm vụ nghiên cứu đợt 2 năm 2018 (lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và phát triển bền vững).

Chi tiết theo các file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: