Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

28/08/2018

Chương trình Tây Nam bộ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ” thực hiện trong kế hoạch năm 2018, lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững.

Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: