Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu tổng thể vấn đề Tôn giáo đối với việc phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

31/08/2018

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: "Nghiên cứu tổng thể vấn đề Tôn giáo đối với việc phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ" thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (Mã số: KHCN-TNB.ĐT/14-19/X07).

Chi tiết theo file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: