Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

23/10/2018

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (Mã số: KHCN/14-19/X05).
 
Chi tiết theo file đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: