Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025 - 2026 thực hiện theo phương thức tổ chức tuyển chọn

17/04/2024

Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng đăng tải Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025 - 2026 thực hiện theo phương thức tổ chức tuyển chọn cụ thể như sau:

(Theo file đính kèm).

Trân trọng!

 

Các tin đã đưa ngày: