Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (31/01/2019)

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 29/01/2019, tại Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, kiêm giữ chức Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Lễ công bố Quyết định Quyền Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (30/01/2019)

Chiều ngày 29/01/2019, tại Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức lễ công bố quyết định Quyền Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam cho TS. Ngô Văn Vũ.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (25/01/2019)

Sáng ngày 25/01/2019, tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu (08/12/2018)

Chiều ngày 07/12/2018, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Châu Âu, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn An Hà giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học (07/12/2018)

Chiều ngày 07/12/2018, tại trụ sở Viện Dân tộc học, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Trần Hồng Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng biên tập Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (01/12/2018)

Chiều ngày 30/11/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Cù Chí Lợi, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ tiếp tục kiêm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.

Khai mạc Triển lãm tư liệu Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (28/11/2018)

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại số 26 Lý Thường Kiệt đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm tư liệu Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (1978-2018) (09/11/2018)

Sáng ngày 08/11/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1978-2018).

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội (TP. Hồ Chí Minh) (05/11/2018)

Sáng ngày 01/11/2018, tại Trụ sở Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội (TP. Hồ Chí Minh) đối với PGS.TS. Lê Thanh Sang.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn (01/11/2018)

Chiều ngày 01/11/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại TS. Trần Ngọc Ngoạn, Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn kiêm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn.
Các tin đã đưa ngày: