Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu (08/12/2018)

Chiều ngày 07/12/2018, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Châu Âu, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn An Hà giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học (07/12/2018)

Chiều ngày 07/12/2018, tại trụ sở Viện Dân tộc học, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Trần Hồng Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng biên tập Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (01/12/2018)

Chiều ngày 30/11/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Cù Chí Lợi, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ tiếp tục kiêm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.

Khai mạc Triển lãm tư liệu Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (28/11/2018)

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại số 26 Lý Thường Kiệt đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm tư liệu Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (1978-2018) (09/11/2018)

Sáng ngày 08/11/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1978-2018).

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội (TP. Hồ Chí Minh) (05/11/2018)

Sáng ngày 01/11/2018, tại Trụ sở Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội (TP. Hồ Chí Minh) đối với PGS.TS. Lê Thanh Sang.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn (01/11/2018)

Chiều ngày 01/11/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại TS. Trần Ngọc Ngoạn, Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn kiêm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (24/10/2018)

Sáng ngày 23/10/2018, tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Chu Văn Tuấn giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới (22/10/2018)

Chiều ngày 22/10/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Phạm Thái Quốc giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới.

Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (10/10/1983-10/10/2018) (12/10/2018)

Sáng này 10/10/2018, tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (Tạp chí). Sự kiện được tổ chức nhằm nhìn lại chặng đường vẻ vang 35 năm xây dựng và phát triển. Qua đó, tiếp tục cổ vũ thế hệ cán bộ ngày nay tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trí tuệ, góp phần thiết thực vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm).
Các tin đã đưa ngày: