Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Hán Nôm (27/12/2013)

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (08/12/2013)

Ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu (21/11/2013)

Ngày 21 tháng 11 năm 2013, tại Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội nghị Tập huấn và tổng kết, đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013 (19/11/2013)

Trong ba ngày, từ 14-16/11/2013, tại thành phố Ninh Bình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tập huấn và tổng kết, đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013.

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (13/09/2013)

Ngày 12 tháng 9 năm 2013, tại Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn (10/09/2013)

Ngày 09 tháng 9 năm 2013, tại Viện Địa lý Nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư (10/09/2013)

Ngày 09 tháng 9 năm 2013, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian (05/08/2013)

Ngày 05 tháng 8 năm 2013, tại Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (05/08/2013)

Ngày 05 tháng 8 năm 2013, tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: