Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Lễ ra mắt Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (08/10/2012)

Ngày 1/10/2012, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á.

Trao Quyết định Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (14/09/2012)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, tại Học viện Khoa học xã hội đã diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội thuộc Học viện Khoa học xã hội.
Các tin đã đưa ngày: