Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học (01/08/2013)

Ngày 31 tháng 7 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học cho PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện Trưởng Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trao Quyết định Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học (15/05/2013)

Ngày 10 tháng 5 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học nhiệm kỳ 2013-2018 cho PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện Trưởng Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ra mắt Tạp chí Bảo tàng và Nhân học (21/04/2013)

Trên cơ sở Quyết định số 1793 /GP-BTTTT ngày 01/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí cho tạp chí Bảo tàng & Nhân học, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-KHXH ngày 27/02/2013 thành lập Tạp chí Bảo tàng & Nhân học (Tạp chí).

Lễ ra mắt Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (14/01/2013)

Ngày 9/1/2013, tại Học viện Khoa học xã hội (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã long trọng diễn ra Lễ ra mắt Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội.

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 (04/01/2013)

Ngày 21/12/2012, tại Hà Nội, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 với sự có mặt của gần 100 đại biểu là các nhà nghiên cứu và giảng dạy thuộc lĩnh vực Dân tộc học/Nhân học đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội, các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Viện Khoa học xã hội Việt Nam và đông đảo cán bộ của Viện Dân tộc học.

Viện Dân tộc học và Nhà xuất bản Khoa học xã hội: Giới thiệu và thảo luận sách (04/01/2013)

Ngày 12/12/2012, tại Viện Dân tộc học đã diễn ra chương trình giới thiệu và thảo luận về 2 cuốn sách “Phát triển bền vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc” do PGS.TS. Vương Xuân Tình, TS. Trần Hồng Hạnh – đồng chủ biên và “Địa chí Vĩnh Phúc” do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên.

Hội nghị thông báo văn hóa 2012 (18/12/2012)

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị thông báo văn hóa 2012.

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (05/11/2012)

Ngày 26/10/2012, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật và Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng.

Lễ ra mắt Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (08/10/2012)

Ngày 1/10/2012, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á.
Các tin đã đưa ngày: