Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Trao Quyết định Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học

15/05/2013

Ngày 10 tháng 5 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học nhiệm kỳ 2013-2018 cho PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện Trưởng Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

   

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học - PGS.TS. Đặng Nguyên Anh.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách to lớn đối với đồng chí Đặng Nguyên Anh trên cương vị mới: Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội. Để phát triển hơn nữa Tạp chí, bằng kinh nghiệm công tác của mình, Chủ tịch Viện Hàn lâm mong muốn PGS.TS. Đặng Nguyên Anh tiếp tục có những cải tiến, tổ chức và quy tụ được đội ngũ cộng tác viên và đặc biệt, đưa ra các ý tưởng mới để Tạp chí thể hiện xứng tầm là tạp chí chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

Các tin đã đưa ngày: