Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

30/05/2014

Ngày 29/5/2014, tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông cho TS. Trần Thị Lan Hương. Tham dự Lễ công bố có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho TS. Trần Thị Lan Hương - tân Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao Quyết định số 912/QĐ-KHXH ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm TS. Trần Thị Lan Hương, Trưởng phòng Phòng Biên tập - Trị sự Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 23/5/2014.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nêu rõ: sau khi PGS.TS. Bùi Nhật Quang được điều động, luân chuyển đến công tác ở địa phương thì công tác cán bộ ở Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông tiếp tục được kiện toàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông và Tạp chí tuy mới được thành lập 10 năm nay nhưng với chức năng và nhiệm vụ của mình, Viện và Tạp chí đã được xã hội thừa nhận và đánh giá cao. Với thời gian dài làm giữ cương vị Trưởng phòng Biên tập - Trị sự, Lãnh đạo Viện Hàn lâm mong muốn TS. Trần Thị Lan Hương hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở cương vị công tác mới, đưa Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông ngày càng phát triển, cùng với tập thể lãnh đạo Viện và Tạp chí kế thừa tốt nhất những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, có vị trí khoa học cao hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Với cương vị mới, tân Phó Tổng biên tập cần phải trau dồi, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong công tác chuyên môn cũng như quản lý. Cũng nhân dịp này, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn mong muốn, Lãnh đạo Viện và cán bộ viên chức của Viện, đặc biệt là các cán bộ trong Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để TS. Trần Thị Lan Hương hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 

TS. Trần Thị Lan Hương - tân Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông - TS. Trần Thị Lan Hương cảm ơn Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Viện và Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông cùng đồng nghiệp đã tin tưởng mình, đồng thời, tân Phó Tổng biên tập ý thức được rằng đảm nhiệm vị trí công tác mới là niềm vinh dự cũng là trọng trách lớn lao của mình đồng hành cùng sự phát triển của Tạp chí. Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ Viện và Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông cùng với sự giúp đỡ, ủng hộ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, đồng chí sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa Tạp chí ngày càng phát triển đi lên, xứng đáng với vị trí và tầm quan trọng mà Tạp chí đã đạt được trong thời gian qua và đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ mà Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao phó.

Nhân dịp này, tân Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã nhận được nhiều hoa, lời chúc mừng từ Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện và Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: