Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2014

05/12/2014

Ngày 05/12/2014, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2014, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, sưu tầm, quản lý và giảng dạy về văn hóa trong cả nước.

 

Toàn cảnh Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2014   GS.TS. Nguyễn Xuân Kính, trình bày tham luận tại Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Lê Hồng Lý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa khẳng định: Hội nghị Thông báo Văn hóa là hoạt động thường niên đã trở thành diễn đàn khoa học đối với giới nghiên cứu, sưu tầm, giảng dạy và quản lý văn hóa của các viện nghiên cứu, các trường đại học và ban ngành trong cả nước, giúp các nhà nghiên cứu văn hóa có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ những thông tin nghiên cứu; công bố, giới thiệu những kết quả, tình hình nghiên cứu mới; những vấn đề văn hóa đang tranh luận... Bên cạnh hướng nghiên cứu truyền thống, hiện nay, Viện Nghiên cứu Văn hóa đang triển khai một số hướng nghiên cứu mới như các thực hành về văn hóa đương đại, các hiện tượng văn hóa mới xuất hiện (văn hóa mạng, văn hóa giới…), tham gia các chương trình nghiên cứu mang tính cập nhật với đời sống chính trị của đất nước, nghiên cứu đánh giá các di sản văn hóa sau khi được UNESCO công nhận, hợp tác nghiên cứu với nước ngoài và các địa phương.

74 bài tham luận - lựa chọn từ hàng trăm bài được gửi đến - được chia thành 6 tiểu ban. Đó là: (1) Tiểu ban Những vấn đề chung (14 tham luận); (2) Tiểu ban Nghệ thuật (14 tham luận); (3) Tiểu ban Văn hóa-tri thức truyền thống của các tộc người (9 tham luận); (4) Tiểu ban Tín ngưỡng (20 tham luận); (5) Tiểu ban Văn hóa làng (5 tham luận); (6) Tiểu ban Văn học dân gian (12 tham luận). Số lượng các tham luận gửi đến cho thấy nghiên cứu văn hóa ngày càng phát triển, thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trẻ. Qua các kỳ thông báo Văn hóa trước, không ít các ý tưởng xuất phát từ các bài thông báo văn hóa đã triển khai thành các đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều ý kiến trao đổi đã trở thành các hướng tiếp cận mới cho các nhà nghiên cứu, việc nghiên cứu văn hóa ngày càng được mở rộng, các giá trị của văn hóa dân gian được xã hội hiện đại coi trọng…

Các tham luận đã thu hút được sự quan tâm và  trao đổi, thảo luận sôi nổi từ các đại biểu tham dự và đã góp phần không nhỏ vào thành công của Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2014./.

Nguyễn Vũ

Các tin đã đưa ngày: