Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Trao Quyết định Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn học

03/04/2015

Chiều ngày 2/4/2015, tại Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn học cho PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Tham dự Lễ công bố có: PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Văn học.

 

PGS.TS. Phạm Văn Đức trao quyết định và tặng hoa
cho PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn
  PGS.TS. Phạm Văn Đức phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn giữ chức Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn học


Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Phạm Văn Đức đã trao Quyết định số 453/QĐ-KHXH ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao cho PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn giữ chức vụ Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn học, thời gian giữ chức vụ đến khi có Tổng biên tập mới, kể từ ngày 13/02/2015.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn phát biểu nhận <br>nhiệm vụ

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Quyền Tổng biên tập, PGS.TS. Phạm Văn Đức nhấn mạnh: Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm mong muốn, trên cương vị mới là Quyền Tổng biên tập, PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn sẽ hoàn thành tốt trọng trách, giữ vững định hướng Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Viện Văn học cũng như diễn đàn của giới nghiên cứu và giảng dạy Văn học trên cả nước, xây dựng Tạp chí ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của Viện Văn học.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn  trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng trao trọng trách Quyền Tổng biên tập cho đồng chí, mong rằng với những nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ, cộng tác, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo và đồng nghiệp, đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng Tạp chí Nghiên cứu Văn học, góp sức vào sự nghiệp phát triển nền Văn học nước nhà trong bối cảnh hội nhập hiện nay./.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: