Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Thông báo: Truy cập miễn phí CSDL trực tuyến

30/05/2017

Truy cập trực tuyến miễn phí theo năm một số cơ sở dữ liệu đa ngành tại Viện Thông tin KHXH thông qua mạng LAN hoặc máy tính xách tay.

THÔNG BÁO

Hiện nay, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã mua quyền truy cập tính theo năm một số cơ sở dữ liệu (CSDL) online như sau:

1. Proquest Central

2. Credo Refrence

3. CSDL Công bố khoa học và công nghệ Việt  Nam

4. CSDL Báo cáo kết quả nghiên cứu

Ngoài ra, Viện Thông tin KHXH còn được quyền truy cập miễn phí trong thời hạn từ 17/5 đến hết 30/6/2017 bộ sưu tập sách điện tử ISEAS với hơn 500 đầu sách điện tử các nước ASEAN về các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị, tôn giáo, lịch sử, văn hóa, ngoại giao... được xuất bản từ năm 1980 đến 2016.

Các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có thể truy cập miễn phí, không giới hạn số lượng người tra cứu đồng thời tất cả các CSDL online trên tại Viện Thông tin KHXH thông qua mạng LAN hoặc máy tính xách tay.

Chi tiết thông tin xin xem file đính kèm

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: