Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Thư mời viết bài công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (Vietnam Journal of Family and Gender Studies)

15/02/2022

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (Vietnam Journal of Family and Gender Studies) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là tạp chí chuyên ngành uy tín hàng đầu, công bố các kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn và giới thiệu các thông tin khoa học, đào tạo, chính sách về lĩnh vực hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam; qua đó cung cấp tri thức mới và thông tin phục vụ các quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới gồm bản tiếng Việt xuất bản 3 tháng/1 kỳ (4kỳ/năm, chỉ số ISSN 1859-1361) và bản tiếng Anh (Vietnam Journal of Family and Gender Studies), xuất bản 6 tháng/1 kỳ (2 kỳ/năm, chỉ số ISSN 1859-1329).

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới là tạp chí chuyên ngành có phản biện độc lập và đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét công nhận vào danh mục Tạp chí được tính điểm công trình khoa học thuộc Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học, Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học, Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế học và Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học. Hội đồng Biên tập Tạp chí gồm các nhà khoa học trong nước và quốc tế có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu hôn nhân, gia đình, và giới.

 Tạp chí trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã quan tâm, tích cực gửi bài viết cho Tạp chí trong thời gian qua và kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, cán bộ nghiên cứu, các giảng viên, học viên sau đại học, sinh viên thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn; các nhà quản lý và hoạch định chính sách trong lĩnh vực gia đình, giới, phụ nữ và trẻ em; và các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn viết bài, gửi đăng các kết quả nghiên cứu chưa công bố cho Tạp chí bản tiếng Việt và tiếng Anh theo các chủ đề như sau: Vấn đề lý luận và thực tiễn về hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, và trẻ em; Hôn nhân - Gia đình; Bình đẳng giới và Phụ nữ; Nghiên cứu trẻ em; Người cao tuổi; Các vấn đề xã hội của gia đình.

Ban biên tập Tạp chí rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học. Thông tin chi tiết về Thể lệ bài viết, Quy cách trình bày và thời gian gửi bài được đăng tải tại địa chỉ website của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: http://ifgs.vass.gov.vn. Bài viết xin gửi tới Tòa soạn theo địa chỉ:

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

Phòng 420, Tầng 4, Số 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Email: giadinhvagioi@gmail.com ,  ifgs@vass.gov.vn;  Điện thoại: 024.39331743

TỔNG BIÊN TẬP

Trần Thị Minh Thi

 

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tin đã đưa ngày: