Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Thư chúc mừng của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành

10/10/2022

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách. Cổng thông tin điện từ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng đăng toàn văn Thư của đồng chí Tổng bí thư:

Các tin đã đưa ngày: