Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15.2 Hoạt động thông tin thư viện - Tạp chí

Kỷ niệm 40 năm thành lập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Hội thảo Khoa học năm 2023 của Tạp chí

08/11/2023

Sáng ngày 07/11/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (Tạp chí KHXHVN) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm-VASS) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và hội thảo khoa học năm 2023 nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và định hướng mục tiêu hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chào mừng tại buổi lễ

Tham dự Lễ kỷ niệm có sự hiện diện của TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo, Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập Tạp chí KHXHVN cùng các Phó Tổng biên tập là TS. Lê Minh Anh và TS. Vũ Thị Sao Chi; Bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông; Giáo sư Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia; Thượng tá Phan Văn Trường, Phó Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân; PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Lãnh đạo và tạp chí các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo Tạp chí qua các thời kỳ và các cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Tạp chí KHXHVN.

Tạp chí KHXHVN tiền thân là Tạp chí ba thứ tiếng (Nga- Anh- Pháp), được thành lập và hoạt động theo Công văn số 511/THTW ngày 10 tháng 10 năm 1983 của Ban Tuyên huấn Trung ương và Quyết định số 125/KHXH-QĐ ngày 06 tháng 4 năm 1984 của Ủy ban KHXH Việt Nam. Sự ra đời của Tạp chí KHXHVN là một sự kiện trọng đại của ngành KHXH của nước ta nói chung, của VASS nói riêng). Đây là cơ quan ngôn luận của Viện Hàn lâm và cũng là diễn đàn chung của ngành KHXH Việt Nam. Trong thời gian qua, Tạp chí KHXHVN đã đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các nhà khoa học, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu và giảng dạy thuộc lĩnh vực KHXH và nhân văn của nước nhà. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua chặng đường lịch sử 40 năm, mặc dù có những khúc thăng trầm, song Tạp chí KHXHVN đã nỗ lực vượt qua và không ngừng phát triển cả về số lượng, là tấm gương phản ánh khá trung thực những thành tựu nghiên cứu thuộc lĩnh vực KHXH và Nhân văn ở Việt Nam và thế giới.

PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập Tạp chí KHXHVN cùng Ban Lãnh đạo Tạp chí nhận hoa chúc mừng của Lãnh đạo Viện Hàn lâm

Trong diễn văn khai mạc tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Tạp chí KHXHVN, TS. Vũ Thị Sao Chi nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đủ của các đại biểu tham dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Viện Hàn lâm và các Ban chức năng của Viện Hàn lâm qua các thời kỳ, đã luôn chỉ đạo sâu sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Tạp chí KHXHVN phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Tạp chí KHXHVN cũng dành những lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các nhà khoa học, các cộng tác viên đã luôn đồng hành, gửi bài, tham gia công tác phản biện, dịch thuật… các độc giả đã sử dụng Tạp chí KHXHVN để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, đồng thời quảng bá giúp cho Tạp chí KHXHVN ngày càng phát triển và phổ biến rộng khắp.

Báo cáo Tổng kết chặng đường 40 năm xây dựng, phát triển Tạp chí KHXH, Phó Tổng biên tập Nguyễn Duy Lợi nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường 40 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của Viện Hàn lâm, Tạp chí KHXHVN đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên, phát triển về mọi mặt. Vừa từng bước xây dựng tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, vừa đẩy mạnh hoạt động xuất bản, nâng cao chất lượng nội dung nghiên cứu, tăng trang và tăng kỳ, phục vụ đắc lực, kịp thời và hiệu quả những nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng Ban Lãnh đạo Tạp chí KHXHVN và các cán bộ chụp ảnh lưu niệm và tri ân thế hệ lãnh đạo tạp chí qua các thời kỳ

Với chức năng công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; bảo vệ trong sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, do đó hoạt động xuất bản của Tạp chí KHXHVN không tách rời và đã phản ánh được phần nào hoạt động cùng với những kết quả, thành tựu nghiên cứu mà Viện Hàn lâm nói riêng, lĩnh vực nghiên cứu KHXH ở Việt Nam nói chung, đã đạt được trong suốt 40 năm qua. Trong những năm Đổi mới, Tạp chí đã đăng nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường … và nhiều chủ đề khác.

Là nơi công bố các sản phẩm nghiên cứu của lĩnh vực KHXH và nhân văn, qua đó quảng bá và đưa các kết quả nghiên cứu khoa học của ngành vào đời sống xã hội, PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi nhấn mạnh đến vị thế, vai trò quan trọng của Tạp chí KHXHVN trong việc nỗ lực phát huy tầm ảnh hưởng, tác động tích cực đối với xã hội, xác định là nơi quy tụ, kết nối nghiên cứu KHXH ở trong và ngoài VASS, kết nối KHXH với đời sống…Qua đó góp phần nối tiếp và phát huy truyền thống 40 năm, xây dựng và phát triển Tạp chí KHXHVN trở thành diễn đàn khoa học liên ngành, đa ngành tin cậy của giới nghiên cứu KHXH trong và ngoài nước.

Chủ tịch Phan Chí Hiếu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Tạp chí KHXHVN

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu chào mừng tại buổi lễ, TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Tạp chí KHXHVN đã đạt được trong 40 năm qua. Tạp chí KHXHVN đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước trở thành diễn đàn khoa học uy tín của các học giả; kênh truyền bá tin cậy kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn trong hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp vào thanh công chung của Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, Tạp chí được các nhà khoa học, bạn đọc tin cậy; đánh giá cao về chất lượng, uy tín khoa học; được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt trong Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm cao nhất.

Chủ tịch Phan Chí Hiếu đánh giá cao sáng kiến của Tạp chí kết hợp tổ chức Lễ kỷ niệm với chủ đề hội thảo khoa học thiết thực để chia sẻ kinh nghiệm, bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí KHXHVN và lan tỏa kinh nghiệm cho các tạp chí khoa học chuyên ngành của các Viện nghiên cứu khác trong VASS.

Với mục tiêu phấn đấu mà Tạp chí đã xác định, đó là: Tạo lập vị thế của một tạp chí KHXH và nhân văn hàng đầu của quốc gia, trở thành diễn đàn khoa học liên ngành, đa ngành tin cậy của giới nghiên cứu khoa học xã hội trong và ngoài nước cũng như giữ vai trò dẫn dắt các tạp chí chuyên ngành của các đơn vị nghiên cứu thuộc VASS, Chủ tịch Phan Chí Hiếu mong muốn cấp ủy, lãnh đạo, viên chức và người lao động Tạp chí KHXHVN tập trung vào một số điểm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, thế mạnh, bản sắc riền của Tạp chí trong xã hội và VASS; những thời cơ và thách thức trong giai đoạn phát triển mới để tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách; nắm bắt cơ hội; mạnh dạn đổi mới để phát triển năng động hơn, xây dựng bản sắc riêng của Tạp chí.

Thứ hai, chú trọng nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành; tạo chuyển biến mạnh trong chất lượng các bài công bố, gắn kết chặt chẽ với công tác nghiên cứu, tư vấn chính sách, kịp thời cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn giúp Đảng, Nhà nước trong hoạch định chính sách, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế ngày càng sâu rộng, tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Thứ ba, chú trọng đổi mới về hình thức, đa dạng hóa chuyên trang, chuyên mục; tiếp tục đổi mới về cấu trúc các phần bài viết, thể thức trình bày theo chuẩn quốc tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của Tạp chí, đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu đạt các tiêu chuẩn quốc tế thuộc danh mục các tạp chí khoa học uy tín hàng đầu trong khu vực và thế giới như SCOPUS; trước mắt phấn đấu tham gia chỉ số trích dẫn ASEAN (ACI) trước năm 2030.

Thứ tư, sớm xây dựng và phát triển tạp chí KHXH Việt Nam điện tử. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc xây dựng, vận hành Tạp chí điện tử là xu hướng tất yếu và có nhiều dư địa phát triển. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động: gửi nhận bài viết, biên tập, quản lý bài viết, phát hành và liên kết xuất bản, sàng lọc trùng lặp…Tạp chí phải là tấm gương, mở đường cho các tạp chí chuyên ngành của các Viện nghiên cứu khác.

Đại diện Cục Báo chí tặng hoa chúc mừng Tạp chí KHXHVN

Thứ năm, tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ nghiên cứu, biên tập viên của Tạp chí có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt. Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ biên tập viên chuyên sâu, nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ trẻ, các lớp kế cận… đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới.

Thứ sáu, tăng cường kỷ luật hành chính, chú trọng hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ của Tạp chí; chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, quy chế làm việc của VASS và đơn vị; tiếp tục tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhất trí; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, học thuật liêm chính. Cấp ủy, lãnh đạo Tạp chí, nhất là người đứng đầu cần điều hành công việc khoa học, dân chủ, minh bạch, khách quan, công bằng, tất cả vì mục tiêu chung.

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tạp chí KHXH là dịp để các cán bộ cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, quý báu của Tạp chí. Đồng thời còn là dịp để trao đổi, thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí. Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng, trưởng thành, Chủ tịch Phan Chí Hiếu bày tỏ niềm tin vào sự phát triển không ngừng của Tạp chí sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới, có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của Viện Hàn lâm và đất nước.

Toàn cảnh buổi lễ

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Chủ tịch Phan Chí Hiếu trân trọng cảm ơn các bạn đọc, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong nước và quốc tế đã luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng Tạp chí KHXHVN và Viện Hàn lâm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong thời gian tới.

Nhiều cơ hội và thử thách đang ở phía trước đòi hỏi Tạp chí KHXHVN phải nỗ lực nhiều hơn nữa, song truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển sẽ là bàn đà vững chắc để Tạp chí tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Viện Hàn lâm giao phó. Qua đó góp phần tích cực vào công cuộc phát triển ngành KHXH, vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm

Ngay sau lễ kỷ niệm, Tạp chí KHXHVN đã tiến hành Hội thảo khoa học “Giải pháp tham gia chỉ số trích dẫn ASEAN (ACI) và bài học kinh nghiệm cho các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm" do PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi và TS. Vũ Thị Sao Chi chủ trì.

Nguyễn Thu Trang

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: