Tin hoạt động của Đảng Ủy
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/03/2023)

Chiều ngày 28/02/2023, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lễ Công bố Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

Lễ Công bố Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 (01/03/2023)

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) và thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm), sáng ngày 01/3/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (14/01/2023)

Sáng ngày 12/01/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (08/12/2022)

Sáng ngày 07/12/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) đã tổ chức thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm chủ trì buổi thảo luận.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (07/12/2022)

Trong hai ngày 05-06/12/2022, thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội nghị được kết nối tới 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và địa phương, cấp cơ sở trên toàn quốc, với trên 1.196.827 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã kết nối 728 điểm cầu, điểm cầu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã kết nối tham dự Hội nghị.
Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng (29/11/2022)

Sáng ngày 29/11/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (16/11/2022)

Sáng ngày 16/11/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và quốc phòng - an ninh (QP-AN) vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (21/07/2022)

Sáng 21/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội với các điểm cầu trong cả nước. Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (12/05/2022)

Sáng ngày 12/5/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.
Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới (04/04/2022)

Sáng ngày 4/4/2022, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), được sự đồng ý của Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Thu Huyền- Chuyên viên Văn phòng Công đoàn và quần chúng Trần Thị Khánh Huyền – chuyên viên Văn phòng Đoàn thanh niên thuộc Văn phòng Đảng – Đoàn thể vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BCH Đảng ủy Viện Hàn lâm, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí minh Viện Hàn lâm; Đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, cùng toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể.
Các tin đã đưa ngày: