Tin hoạt động của Đảng Ủy
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (11/04/2024)

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024) và hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), ngày 10/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ nhằm cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (29/02/2024)

Chiều ngày 28/2/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) tổ chức quán triệt nội dung 02 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024 (19/01/2024)

Sáng ngày 18/1/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm và đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (15/12/2023)

Chiều ngày 15/12/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị do đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm và đồng chí Nguyễn Tài Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm chủ trì.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (04/12/2023)

Ngày 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị kiện toàn, bổ sung Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị kiện toàn, bổ sung Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (22/11/2023)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch số 1284-KH/ĐU ngày 15/3/2023 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được sự đồng ý của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, chiều ngày 22/11/2023, tại trụ số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức các Hội nghị kiện toàn, bổ sung Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (14/11/2023)

Sáng ngày 14/11/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ.
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2023)

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2023) (09/11/2023)

Thực hiện Công văn số 6929-CV/BTGTW, ngày 24/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê và Công văn số 493-CV/BTG, ngày 26/10/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các ơ quan Trung ương về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam triển khai tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng và phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động để làm tốt công tác tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị (29/10/1923-29/10/2023)
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (27/10/2023)

Thực hiện Công văn số 486-CV/BTG, ngày 16/10/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng ngày 27/10/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội nghị tập huấn chuyên đề nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2023

Hội nghị tập huấn chuyên đề nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 (15/10/2023)

Thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2023, ngày 14/10/2023, tại thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 cho các đồng chí là cấp ủy viên chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc, TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
Các tin đã đưa ngày: