Tin hoạt động của Đảng Ủy
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
Chi bộ Nhà xuất bản Khoa học xã hội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Nhà xuất bản Khoa học xã hội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (30/06/2020)

Trong không khí phấn khởi hướng tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm, ngày 24/06/2020, Chi bộ Nhà xuất bản Khoa học xã hội (Nhà xuất bản) long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội trường Trụ sở 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, với phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022 (30/06/2020)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm), ngày 29/6/2020, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Đại hội Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 (29/06/2020)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, 36 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022 (25/06/2020)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường 3E, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Quản lý khoa học đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 – 2022 (24/06/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 1308-KH/ĐU ngày 07/02/2020 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch đại hội chi bộ/đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Viện Hàn lâm; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 24/6/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Đại hội Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2020 – 2025 (24/06/2020)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 23/6/2020, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (24/06/2020)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm), ngày 23/6/2020, Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Văn phòng) long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Đại hội Chi bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Chi bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 (22/06/2020)

Trong không khí phấn khởi hướng tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 18/06/2020, Chi bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường tòa nhà Cánh diều, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Đại hội chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, lần thứ III,  nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (19/06/2020)

Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường 3D, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã long trọng diễn ra Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ 2020 – 2025 (17/06/2020)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 16 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội trường Viện Nghiên cứu châu Âu, tầng 10 nhà B số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Các tin đã đưa ngày: