Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

13/10/2018

Chiều ngày 11/10/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) đã có buổi làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm).

 

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tham dự hội nghị còn có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Khắc Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Đảng ủy Khối cùng các đồng chí là trưởng, phó phòng các ban chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng và GS. TS. Phạm Văn Đức, TS. Đặng Xuân Thanh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu chào mừng tại Hội nghị   Toàn cảnh Hội nghị

Đảng bộ Viện Hàn lâm là Đảng bộ cấp trên cơ sở, là 1/6 đơn vị sự nghiệp TW có chức năng lãnh đạo toàn diện, hoạt động theo Quyết định 215-QĐ/TW ngày 26/3/2009 của Ban chấp hành Trung ương về kết thúc hoạt động của Ban cán sự Đảng các đơn vị sự nghiệp Trung ương và Quy định 215-QĐ/TW ngày 26/3/2009 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối và đoàn công tác đã dành thời gian tới làm việc với Đảng bộ Viện Hàn lâm. 

PGS.TS. Bùi Nhật Quang trình bày Báo cáo Sơ kết công tác<br>9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Đảng ủy Viện Hàn lâm. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chú trọng tới chất lượng, hiệu quả. Công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, quản lý đảng viên và triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được tiến hành một cách chủ động, kịp thời, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với đặc thù của Viện Hàn lâm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, của một số tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tập thể cấp ủy và lãnh đạo chính quyền các cấp đã chủ động, sáng tạo; phát huy được vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Qua đó, PGS Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 năm tháng cuối năm 2018 và đề xuất một số kiến nghị đến Đảng ủy Khối trong thời gian tới: 1/ Ủng hộ các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực, thu hút nhân tài về làm việc trong các cơ quan nghiên cứu khoa học; 2/ Đề nghị bổ sung cấp ủy để kiện toàn tổ chức cán bộ cấp ủy Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2015-2020; 3/ Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên trách của các Đảng ủy trực thuộc, kiến nghị cấp có thẩm quyền về chế độ, chính sách để tạo động lực và thu hút cán bộ có trình độ năng lực yên tâm làm việc lâu dài tại đây; 4/ Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng; 5/ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối đối với các tổ chức cơ sở đảng để kịp thời hướng dẫn, khắc phục khó khăn, vướng mắc cơ sở.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự và đoàn công tác, các ý kiến tập trung đóng góp trong việc hoàn thiện nội dung báo cáo và đưa ra những giải pháp trên các mặt công tác (thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức – cán bộ;  xây dựng Đảng…). Hội nghị thống nhất đề nghị Đảng ủy Khối kiến nghị cấp có thẩm quyền về tăng cường chỉ tiêu cán bộ đi học lớp lý luận chính trị cao cấp hàng năm cho Viện Hàn lâm; các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo phù hợp với đặc thù và chức năng nhiệm vụ của cơ quan nghiên cứu khoa học.

Trên cơ sở lắng nghe phần trình bày Báo cáo Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ Viện Hàn lâm trên các mặt hoạt động trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng nhấn mạnh đến một số điểm cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới:

1/ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2/ Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức ở cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

3/ Tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, chủ động trong công tác chính trị, tư tưởng trong nội bộ Đảng với tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất, tập hợp, nêu cao vai trò, tính gương mẫu của đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

4/ Đổi mới đánh giá về cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ từng năm, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về cơ chế, chính sách liên quan đến khoa học xã hội.

5/ Tập trung nghiên cứu và tìm hiểu các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong qui định của Đảng và Nhà nước về cơ chế, chính sách (đặc thù) đối với viện nghiên cứu.

6/ Tiếp tục tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí Trưởng, Phó các ban của Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng ủy Khối đối với tất cả các hoạt động của Đảng ủy Viện Hàn lâm trong thời gian qua. Qua đó, GS Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Viện Hàn lâm sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối; tiếp tục quán triệt những nội dung nêu trên và đưa ra vào kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả công tác Đảng và các nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Đảng bộ, cơ quan, đơn vị Viện Hàn lâm ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thu Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: