Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam” (11/11/2019)

Ngày 06/11/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Ngô Thị Thu Hoài về đề tài “Bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam”, Luận án thuộc chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế học “Tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN – Úc - New Zealand đến quan hệ thương mại của Việt Nam với Úc và New Zealand” (28/10/2019)

Ngày 27/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Hà Phương về đề tài “Tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN – Úc - New Zealand đến quan hệ thương mại của Việt Nam với Úc và New Zealand”, luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng và PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế học “Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII đến nay và hàm ý chính sách đối với Việt Nam” (28/10/2019)

Ngày 26/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Trần Hồng Việt về đề tài “Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII đến nay và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”, Luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và TS. Hoàng Thế Anh.
Các tin đã đưa ngày: