Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019 (13/01/2020)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019 cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Viện hàn lâm.

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình (29/11/2019)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong hai ngày 27-28/11/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức cho đoàn công tác gồm 74 học viên Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2019 đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình.

Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K73, K74 (12/10/2019)

Sáng ngày 11/10/2019, tại Hội trường tầng 2, Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý GTVT tổ chức Lễ Bế giảng lớp Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K73, K74.
Các tin đã đưa ngày: