Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Khóa đào tạo, tập huấn: "Những trở ngại cho việc phát triển ở vùng cao Việt Nam hiện nay: thách thức đối với các tộc người thiểu số"

11/03/2019

Viện Dân tộc học đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Harvard Yenching tổ chức khóa đào tạo, tập huấn với chủ đề: “Những trở ngại cho việc phát triển ở vùng cao Việt Nam hiện nay: thách thức đối với các tộc người thiểu số”

Khóa tập huấn dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, kéo dài trong 11 ngày trong đó 07 ngày tại phòng họp của Viện Dân tộc học, Hà Nội; 04 ngày dành cho học viên đi thực tế và học tại Mai Châu, Hòa Bình.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm, đăng ký và liên hệ theo địa chỉ:

TS. Nguyễn Công Thảo, Viện Dân tộc học

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Email: nguyencongthao1977@gmail.com

Điện thoại: 0943-071-577

Chi tiết: Theo các file đính kèm

 

Các tin đã đưa ngày:
Cn Cn
Dn Dn
AKIII
An An
Bn Bn